Great Wall Great Love - 追愛

Chang Cheng Wai Mian Shi Gu Xiang, Zhui Ai
The film centres around a manga artist (Cherrie Ying) who teams up with a private investigator (Dawei Tong) to learn about her father’s upbringing near the Great Wall of China.
Genre:
Romance
Stars:
Cherrie Ying, Tong Dawei, Dong Xuan, Gou Feng, Ke Suyun, Zhao Youxuan, Xiong Naijin, Chen Yilin, Chen Shuli, Zhuang Qingning
Director:
Emily Liu
Times:
99 mins
Release:
December 09, 2011